ÇAYEK Bilgi Paylaşım Programı- Tabağımda Ne Var? 1-10

tanfer hoca 1    Geçtiğimiz ay yapılan çayek toplantısında katılımcıların istekleri doğrultusunda Tanfer Dinler hocamızın bilgi ve deneyimlerini söyleşiler şeklinde katılımcılarla paylaşmasına karar verilmişti.

     Hocamız da çok yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayarak ayda bir ÇAYEK’te bizlerle beraber olabileceğini belirtmişti. Programa bizler eğitim olarak bakarken kendisi – benim de sizlerden öğreneceğim sizlerin de birbirinizden öğrenecekleriniz var. O nedenle bu toplu eğitime “bilgi paylaşım programı “diyelim-dedi. Hocamızın önerileri ile etkinliği “Tabağımda ne var?” sloganı ile tanımlayarak 10 söyleşi şeklinde programladık. Hocamızın deneyimlerinden elde edilen farklı bilgileri kendine özgü yorumları ile harmanlayarak gerçekleştirdiği sunumu “kitapta yazmayanlar serisi” olarak her ay 1 söyleşiden 10 ay verilmesi düşünülüyor.

Söyleşi Programları şu şekilde;

1. Yaşama, Sürdürülebilir Tarıma, Gıda ve Doğal beslenmeye FARKLI bir bakış

2. Sürdürülebilir Tarım için yol haritaları, Örgütlenme ve Organizasyon

3. Farklı Tarım Uygulamaları; Organik Tarım, Ekolojik Tarım, Doğal Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Sürdürülebilir Tarım…

4. Toprak ve Su; Ayrılmaz ikiliye farklı bir bakış 5. Tohum (fide, fidan, tohum)

6. Tarımdaki riskler ve risk yönetimi 1-doğal, ekonomik, politik, sosyal riskler…

7. Tarımdaki riskler ve risk yönetimi 2-teknolojik riskler (insan ve tarım teknikleri, GDO riski ve yönetimi)…

8. Tarımsal Ürünlerin Doğal Üretim Teknikleri; Bitkisel Üretim (örneğin ceviz üretimi)

9. Tarımsal Ürünlerin Doğal Üretim Teknikleri; Bitkisel Üretim (örneğin zeytin üretimi)

10. Tarımsal Ürünlerin Doğal Üretim Teknikleri; Hayvancılık